مجموعه کتاب‌های اهدایی زنده‌یاد «بیژن الهی» در کتابخانه و موزه ملی ملک در دسترس پژوهشگران جای گرفت

۳ هزار و ۴۰۱ عنوان کتاب چاپی فارسی و عربی از مجموعه کم‌نظیر اهدایی زنده‌یاد «بیژن الهی» شاعر، مترجم و نقاش، در کتابخانه و موزه ملی ملک در دسترس همگان گذاشته شد.

مجموعه کتاب‌های اهدایی زنده‌یاد «بیژن الهی» در کتابخانه و موزه ملی ملک در دسترس پژوهشگران جای گرفت

با فهرست‌نویسی و دسته‌بندی 3 هزار و 401 عنوان کتاب چاپی فارسی و عربی

مجموعه کتاب‌های اهدایی زنده‌یاد «بیژن الهی» در کتابخانه و موزه ملی ملک در دسترس پژوهشگران جای گرفت

3 هزار و 401 عنوان کتاب چاپی فارسی و عربی از مجموعه کم‌نظیر اهدایی زنده‌یاد «بیژن الهی» شاعر، مترجم و نقاش، در کتابخانه و موزه ملی ملک در دسترس همگان گذاشته شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، مجموعه کتاب‌های اهدایی زنده‌یاد بیژن الهی، بیش از هفت هزار و 50 عنوان کتاب چاپی فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسه و کتاب چاپ سنگی را دربرمی‌گیرد که پس از اهدا در سال 1396 خورشیدی هم‌زمان هشتادمین سال وقف کتابخانه و موزه ملی ملک، به نام این نیکوکار در مخزن کتابخانه و موزه ملی ملک نگهداری می‌شود. داریوش کیارس، وارث کتابخانه و نشر دهنده آثار زنده‌یاد بیژن الهی، کتابخانه این هنرمند نیکوکار را ‌به بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران اهدا کرده است.

نجمه مشهدی‌تفرشی، رییس اداره کتابخانه موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک درباره ویژگی‌های این مجموعه اهدایی گفت: «مجموعه کتاب‌های اهدایی بیژن الهی به کتابخانه و موزه ملی ملک در میان دیگر مجموعه‌های اهدایی و وقفی به این موقوفه، از نظر شمار و محتوا بی‌سابقه است و بزرگ‌ترین مجموعه کتاب چاپی اهدایی بر این موقوفه آستان قدس رضوی به شمار می‌آید».

وی افزود: «کتاب تکراری نیز در میان