دیدار استادان شرق‌شناسی روسی از کتابخانه و موزه ملی ملک

گروه استادان شرق‌شناسی روسی که برای شرکت در دوره ایران‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در ایران حضور یافته‌اند، در دیدار کتابخانه و موزه ملی ملک، با گوشه‌هایی از آثار تاریخی و نسخه‌های خطی به ویژه نفایس فرهنگ و هنر اسلامی- ایرانی در بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران آشنا شدند.

دیدار استادان شرق‌شناسی روسی از کتابخانه و موزه ملی ملک

با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران انجام گرفت

دیدار استادان شرق‌شناسی روسی از کتابخانه و موزه ملی ملک

گروه استادان شرق‌شناسی روسی که برای شرکت در دوره ایران‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در ایران حضور یافته‌اند، در دیدار کتابخانه و موزه ملی ملک، با گوشه‌هایی از آثار تاریخی و نسخه‌های خطی به ویژه نفایس فرهنگ و هنر اسلامی- ایرانی در بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، گروه استادان شرق‌شناسی روسی در این بازدید که با همراهی نوشاد رکنی رییس اداره اطلاعات فرهنگی و حفاظت فنی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک انجام شد، پس از برگزاری نشستی برای آشنایی با پیشینه این گنجینه به ویژه پدیده وقف در فرهنگ و تاریخ ایران و اسلام و شناخت حاج حسین آقا ملک بنیان‌گذار و واقف کتابخانه و موزه ملی ملک، از تالارهای موزه‌ای و کتابخانه‌ای دیدار کردند.

دوره ایران‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برای استادان شرق‌شناسی روسی، با همکاری بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا از دهم تا بیستم مهر 1398 خورشیدی برگزار می‌شود. دیدار از گنجینه‌های بزرگ نسخه‌های خطی و آثار تاریخی ایران از برنامه‌های این دوره به شمار می‌آید. نخستین دیدار این گروه استادان شرق‌شناسی روسی از کتابخانه و موزه ملی ملک انجام گرفت. گزیده تصویرهای این دیدار را در ادامه می‌بینید؛

برچسب‌ها:

نظر شما: