تورهای ویژه قصه‌گویی و کتاب‌خوانی برای کودکان و نوجوانان در کتابخانه و موزه ملی ملک

کتابخانه و موزه ملی ملک، تورهای ویژه بازدید برای کودکان و نوجوانان با رویکرد قصه‌گویی و کتاب‌خوانی، هم‌زمان با فرارسیدن هفته کتاب، کتاب‌خوانی و کتاب‌دار برگزار می‌کند.

تورهای ویژه قصه‌گویی و کتاب‌خوانی برای کودکان و نوجوانان در کتابخانه و موزه ملی ملک

بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران هم‌زمان با کتاب، کتاب‌خوانی و کتاب‌دار برگزار می‌کند

تورهای ویژه قصه‌گویی و کتاب‌خوانی برای کودکان و نوجوانان در کتابخانه و موزه ملی ملک

کتابخانه و موزه ملی ملک، تورهای ویژه بازدید برای کودکان و نوجوانان با رویکرد قصه‌گویی و کتاب‌خوانی، هم‌زمان با فرارسیدن هفته کتاب، کتاب‌خوانی و کتاب‌دار برگزار می‌کند.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، تورهای ویژه بازدید با رویکرد قصه‌گویی و کتاب‌خوانی برای کودکان و نوجوانان در تاریخ‌های 25، 27 و 29 آبان 1398 خورشیدی در شش نوبت، کودکان و نوجوانان را به قلمروی کتاب و کتاب‌خوانی می‌برد. دو تور در هریک از تاریخ‌های یادشده زمینه‌ای فراهم می‌کنند تا کودکان و نوجوانان در فضایی جذاب در تالارهای موزه‌ای و کتابخانه‌ای بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران قصه‌هایی تازه بشنوند و در نماهایی نو با کتاب و کتاب‌خوانی آشنایی یابند. بازدید از تالارهای موزه‌ای و کتابخانه‌ای و حضور در کارگاه‌های آشنایی با فرهنگ و تمدن اسلامی- ایرانی، دیگر برنامه تورهای ویژه هفته کتاب، کتاب‌خوانی و کتاب‌دار برای کودکان و نوجوانان خواهد بود.

کتابخانه و موزه ملی ملک برنامه‌هایی گوناگون برای کودکان و نوجوانان به اجرا گذاشته است. تورهای ویژه بازدید و اجرای کارگاه‌های آموزشی با درون‌مایه‌های گوناگون در پیوند با فرهنگ و هنر، بخشی از برنامه‌های یادشده به شمار می‌آید.

برچسب‌ها:

نظر شما: