نمایشگاه «آغازنامه» با همکاری کتابخانه و موزه ملی ملک، در موزه کتاب و میراث مستند ایران برپا شد

موزه کتاب و میراث مستند ایران با همکاری کتابخانه و موزه ملی ملک، نمایشگاه «آغازنامه» را به مناسبت هفته کتاب، کتاب‌خوانی و کتابدار برپا کرد.

نمایشگاه «آغازنامه» با همکاری کتابخانه و موزه ملی ملک، در موزه کتاب و میراث مستند ایران برپا شد

با همکاری فرهنگی و ترویجی کتابخانه و موزه ملی ملک، هم‌زمان با هفته کتاب، کتاب‌خوانی و کتابدار

نمایشگاه «آغازنامه» در موزه کتاب و میراث مستند ایران برپا شد

موزه کتاب و میراث مستند ایران با همکاری کتابخانه و موزه ملی ملک، نمایشگاه «آغازنامه» را به مناسبت هفته کتاب، کتاب‌خوانی و کتابدار برپا کرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، نمایشگاه «آغازنامه» با موضوع صنعت ادبی براعت استهلال بسته سیار نمایشگاهی از تصویرهای آثار خطی گنجینه این موقوفه به شمار می‌آید که در موزه کتاب و میراث مستند ایران با هدف گرامی‌داشت هفته کتاب، کتاب‌خوانی و کتابدار، پیوند نزدیک‌تر مرکزهای فرهنگی به ویژه کتابخانه‌ها و موزه‌های کشور با یکدیگر، آشنایی بیش‌تر فرهنگ‌دوستان با کتاب و نسخه خطی و معرفی نفایس خطی کتابخانه و موزه ملی ملک به نمایش درآمده است.

نمایشگاه «آغازنامه»از روز شنبه 24 آبان 1398 به مدت دو هفته در موزه کتاب و میراث مستند ایران در ساختمان کتابخانه ملی ایران به نشانی «تهران، بزرگراه شهید حقانی (غرب به شرق)، بلوار کتابخانه ملی ایران» به میزبانی از دوستداران فرهنگ و هنر به ویژه کتاب و کتاب‌خوانی می‌نشیند.

کتابخانه و موزه ملی ملک، نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران و یکی از شش کتابخانه بزرگ کشور در حوزه نسخه‌های خطی به شمار می‌آید که حاج حسین آقا ملک، بنیان‌گذار این گنجینه، آن را به سال 1316 خورشیدی بر آستان قدس رضوی وقف کرده است.

بیرون‌بردن آثار تاریخی و کتاب‌های کتابخانه و موزه ملی ملک از ساختمان، برپایه تاکید حاج حسین آقا ملک، بنیان‌گذار و واقف کتابخانه و موزه ملی ملک در وقف‌نامه، ممنوع است. نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران و یکی از شش کتابخانه بزرگ کشور، از این‌رو بسته‌هایی نمایشگاهی با بهره‌گیری از تصویرهای آثار برگزیده این گنجینه سه هزار ساله تاریخی فراهم آورده است و برای نمایش موقت به دیگر مرکزها و نهادهای فرهنگی و آموزشی و تاریخی سراسر کشور وامی‌گذارد.

برچسب‌ها:

نظر شما: