دیدار مدیران کتابخانه و موزه ملی ملک با دکتر امیربانوی کریمی (امیری فیروزکوهی)

مدیرعامل و رییس اداره کتابخانه موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک هم‌زمان با هفته کتاب، کتاب‌خوانی و کتابدار با دکتر امیربانوی کریمی (امیری فیروزکوهی)، دختر زنده‌یاد سیدکریم امیری فیروزکوهی شاعر معاصر دیدار کردند.

دیدار مدیران کتابخانه و موزه ملی ملک با دکتر امیربانوی کریمی (امیری فیروزکوهی)

هم‌زمان با هفته کتاب، کتاب‌خوانی و کتابدار، به پاس یک عمر هم‌نشینی با کتاب و فرهنگ انجام گرفت

دیدار مدیران کتابخانه و موزه ملی ملک با دکتر امیربانوی کریمی (امیری فیروزکوهی)

مدیرعامل و رییس اداره کتابخانه موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک هم‌زمان با هفته کتاب، کتاب‌خوانی و کتابدار با دکتر امیربانوی کریمی (امیری فیروزکوهی)، دختر زنده‌یاد سیدکریم امیری فیروزکوهی شاعر معاصر دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، مدیرعامل و رییس اداره کتابخانه موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک با دکتر امیربانوی کریمی (امیری فیروزکوهی)، دختر زنده‌یاد سیدکریم امیری فیروزکوهی که هم‌زمان با هفته، کتاب، کتاب‌خوانی و کتابدار انجام گرفت، از کوشش‌های فرهنگی این چهره ماندگار زبان و ادبیات فارسی و استاد پیشین دانشگاه تهران قدردانی کردند. یاد و خاطره زنده‌یاد دکتر مظاهر مصفا همسر ایشان و استاد پیشین دانشگاه تهران در زبان و ادبیات فارسی که به تازگی درگذشته‌اند، نیز در این دیدار گرامی داشته شد.

دکتر امیربانوی کریمی (امیری فیروزکوهی) در سال 1395 خورشیدی دیوان دست‌نویس شعر سیدکریم امیری فیروزکوهی به خط خود شاعر را در سه جلد به کتابخانه و موزه ملی ملک اهدا کرد.

کتابخانه و موزه ملی ملک، دیدار با اهالی فرهنگ و ادب را هر سال هم‌زمان با هفته کتاب، کتاب‌خوانی و کتابدار در برنامه دارد. 

برچسب‌ها:

نظر شما: