کتاب‌داران و کارشناسان کتابخانه‌ها، میهمان کتابخانه و موزه ملی ملک

کتابخانه و موزه ملی ملک، هم‌زمان با هفته کتاب، کتاب‌خوانی و کتاب‌دار ۱۳۹۸ با بهره‌گیری از گنجینه نسخه‌های خطی و دیگر آثار تاریخیِ فرهنگ و تمدن اسلامی- ایرانی، به میزبانی از گروه‌های گوناگون کتاب‌داران و کارشناسان کتابخانه‌ها نشست تا زمینه‌ای برای هم‌اندیشی و هم‌افزایی در زمینه‌های تخصصی کتاب‌داری و هم‌فکری درباره روش‌های تازه تخصصی در ارایه خدمات به مخاطبان کتابخانه‌ها فراهم آید.

کتاب‌داران و کارشناسان کتابخانه‌ها، میهمان کتابخانه و موزه ملی ملک

برنامه‌های بازدید بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران در هفته کتاب، کتاب‌خوانی و کتاب‌دار 1398

کتاب‌داران و کارشناسان کتابخانه‌ها، میهمان کتابخانه و موزه ملی ملک

کتابخانه و موزه ملی ملک، هم‌زمان با هفته کتاب، کتاب‌خوانی و کتاب‌دار 1398 با بهره‌گیری از گنجینه نسخه‌های خطی و دیگر آثار تاریخیِ فرهنگ و تمدن اسلامی- ایرانی، به میزبانی از گروه‌های گوناگون کتاب‌داران و کارشناسان کتابخانه‌ها نشست تا زمینه‌ای برای هم‌اندیشی و هم‌افزایی در زمینه‌های تخصصی کتاب‌داری و هم‌فکری درباره روش‌های تازه تخصصی در ارایه خدمات به مخاطبان کتابخانه‌ها فراهم آید.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، کتاب‌داران استان تهران و کارکنان ستادی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، کارشناسان و کتابداران وزارت نیرو و شرکت آب و فاضلاب کشور و کتاب‌داران و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، پاره‌ای از گروه‌های کتاب‌دار و کارشناس کتاب‌ و کتابخانه به شمار می‌آیند که در هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار در دیدار تالارهای کتابخانه‌ای و موزه‌ای موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، با کارشناسان این موقوفه به ویژه در زمینه‌های کتاب‌داری، راهنمایی مخاطب و ارایه خدمات به کتاب‌دوستان و پژوهشگران گفت‌وگو کردند. کتابداران و کارشناسان تالارهای کتابخانه‌ای موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک نیز در این دیدارها، آموزه‌های تخصصی، یافته‌های پژوهشی و دستاوردهای اجرایی خود را در زمینه‌های گوناگون کاری با میهمانان در میان گذاشتند.

گزارش تصویری دیدار کتاب‌داران استان تهران و کارکنان ستادی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، کارشناسان و کتابداران وزارت نیرو و شرکت آب و فاضلاب کشور و کتاب‌داران و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی از بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران را در ادامه می‌بینید؛

برچسب‌ها:

نظر شما: