کتابخانه و موزه ملی ملک به هنرجویان، ساخت پاپیه ماشه می‌آموزد

هنرجویان و پژوهشگران هنرهای سنتی، با آغاز کارگاه آموزشی ساخت پاپیه ماشه در کتابخانه و موزه ملی ملک در آذر ۱۳۹۸ خورشیدی، با اصول و ریزه‌کاری‌های فنون و شیوه‌های فراهم‌آوری پاپیه ماشه و جایگاه آن در فرهنگ و هنر اسلامی- ایرانی به ویژه ساخت قلمدان‌ها و جلدهای لاکی آشنا می‌شوند.

کتابخانه و موزه ملی ملک به هنرجویان، ساخت پاپیه ماشه می‌آموزد

با آموزش مجید فداییان، هنرمند و پژوهشگر هنرهای سنتی در بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران

کتابخانه و موزه ملی ملک به هنرجویان، ساخت پاپیه ماشه می‌آموزد

هنرجویان و پژوهشگران هنرهای سنتی، با آغاز کارگاه آموزشی ساخت پاپیه ماشه در کتابخانه و موزه ملی ملک در آذر 1398 خورشیدی، با اصول و ریزه‌کاری‌های فنون و شیوه‌های فراهم‌آوری پاپیه ماشه و جایگاه آن در فرهنگ و هنر اسلامی- ایرانی به ویژه ساخت قلمدان‌ها و جلدهای لاکی آشنا می‌شوند.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، مجید فداییان نقاش، نگارگر و پژوهشگر هنرهای سنتی در کارگاه آموزشی ساخت پاپیه ماشه در بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران، شیوه‌ها و فنون فراهم‌آوری و ساخت پاپیه ماشه را به هنرجویان و پژوهشگران هنرهای سنتی می‌آموزد. این کارگاه آموزشی از دوره‌های آموزشی مدرسه پاییزی ملک در گستره فرهنگ و هنر اسلامی- ایرانی به شمار می‌آید. واژه پاپیه ماشه ریشه‌ای فرانسوی دارد و کاغذ جویده‌شده معنا می‌دهد. کاغذ در این شاخه هنری، پس از فرآیند خمیر با سریش درهم‌آمیخته شده، زیر فشار می‌رود تا زیرساخت کار فراهم آید. پاپیه ماشه، پایه و مایه کار ساخت آثار سنتی هنری در ایران همچون قلمدان و جلد، همچنین زمینه ساخت مجسمه در بسیاری از کشورهای دیگر به شمار می‌آید.

گزیده تصویرهای کارگاه آموزشی ساخت پاپیه ماشه را در کتابخانه و موزه ملی ملک در ادامه می‌بینید؛

برچسب‌ها:

نظر شما: