​بیانیه کتابخانه و موزه ملی ملک در واکنش به تهدید به حمله به مکان و نهادهای فرهنگی ایران

کتابخانه و موزه ملی ملک، در جایگاه بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران در محکومیت تهدید ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا در حمله به مکان و نهادهای فرهنگی ایران با انتشار بیانیه‌ای از همه نهادهای فرهنگی جهان به ویژه موزه‌ها و کتابخانه‌های بزرگ خواست با واکنش‌های زیبنده‌ی چنین تهدیدهایی، به آنان که می‌پندارند در برابر فرهنگ و تمدن می‌توان با گلوله و موشک رویاروی شد، یادآور شوند فرهنگ «چشمه زاینده و دولت پاینده» است و اگر با یورش و تخریب سیه‌رویان نابودی‌پذیر بود، غارت‌گران نام‌دار تاریخ تمدن بشری، بسیار پیش‌تر از امروزیان فاتحان این آوردگاه نابخردی نام می‌گرفتند.

​بیانیه کتابخانه و موزه ملی ملک در واکنش به تهدید به حمله به مکان و نهادهای فرهنگی ایران

بیانیه کتابخانه و موزه ملی ملک در واکنش به تهدید به حمله به مکان و نهادهای فرهنگی ایران:

تاریخِ بی‌خردی، از این حکایت‌های طنزگونه اما تلخ، بسیار دارد

کتابخانه و موزه ملی ملک، در جایگاه بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران در محکومیت تهدید ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا در حمله به مکان و نهادهای فرهنگی ایران با انتشار بیانیه‌ای از همه نهادهای فرهنگی جهان به ویژه موزه‌ها و کتابخانه‌های بزرگ خواست با واکنش‌های زیبنده‌ی چنین تهدیدهایی، به آنان که می‌پندارند در برابر فرهنگ و تمدن می‌توان با گلوله و موشک رویاروی شد، یادآور شوند فرهنگ «چشمه زاینده و دولت پاینده» است و اگر با یورش و تخریب سیه‌رویان نابودی‌پذیر بود، غارت‌گران نام‌دار تاریخ تمدن بشری، بسیار پیش‌تر از امروزیان فاتحان این آوردگاه نابخردی نام می‌گرفتند.

کتابخانه و موزه ملی ملک که نخستین موزه وقفی- خصوصی و یکی از شش کتابخانه بزرگ ایران به شمار می‌آید، در بیانیه خود چنین آورده است «آثار تاریخی و نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک، همچون دیگر گنجینه‌های تاریخی- فرهنگی ایران و جهان، از پسِ هزاره‌ها و سده‌های تاریخ پرآشوب جهان باستان تا روزگار پرتنش معاصر، یورش‌ها، غارت‌ها و کتاب‌سوزی‌های سهمگین و بزرگ تاریخ، همچون هجوم صحراگردان آسیای مرکزی، هجوم مغول و تاتار را از سر گذرانده اما جان در سایه‌سار امن فرهنگ به سلامت برده، گذار تمدن بشری از بدویت به مدنیت را ضمان بخشیده‌اند. امروز اما کسانی در قامت دولت‌مرد و نماینده یک کشور و ملت برمی‌آیند که با نادیدن قوانین و معاهده‌های جهانی همچون قانون مربوط به قرارداد حمایت اموال فرهنگی هنگام جنگ یونسکو مصوب ۱۴ می ۱۹۵۴ میلادی در لاهه، پروتکل ۱ کنوانسیون ژنو مصوب ۱۲ آگوست ۱۹۴۹ میلادی و معاهده الزام‌آور سال ۱۹۷۲ میلادی در ممنوعیت هر اقدم عامدانه که ممکن است به طور مستقیم یا غیر مستقیم به میراث فرهنگی و منابع طبیعی، کشوری دیگر آسیب برساند، آشکار مردمان یک سرزمین را به نابودی نهادها و مکان‌های فرهنگی تهدید می‌کنند. کتابخانه و موزه ملی ملک با محکومیت تهدید ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا در حمله به مکان و نهادهای فرهنگی ایران، از همه نهادهای فرهنگی جهان به ویژه موزه‌ها و کتابخانه‌های بزرگ می‌خواهد با واکنش‌های زیبنده‌ی چنین کنش‌های نابخردانه، به آنان که می‌پندارند در برابر فرهنگ و تمدن می‌توان با گلوله و موشک رویاروی شد، یادآور شوند فرهنگ "چشمه زاینده و دولت پاینده" است و این چشمه و دولت اگر با یورش و تخریب سیه‌رویان نابودی‌پذیر بود، غارت‌گران نام‌دار تاریخ تمدن بشری، بسیار پیش‌تر از امروزیان، فاتحان این آوردگاه نابخردی نام می‌گرفتند. تاریخ تمدن انسانی، سراسر عبرت و پند است و این پندها گاه رنگی از طنز اما طنزی تلخ به خود می‌گیرند؛ دیروز در جهان سنتی کسی چون حاج حسین آقا ملک برآمد که با بهره‌گیری از دارایی شخصی و خانوادگی، گنجینه‌ای بی‌همتا از آثار تاریخ ایران و جهان گرد آورد و آن را وقف کرد تا آنگونه که در وقف‌نامه‌اش یادآور شده است همه افراد "بدون رعایت ملیت حق استفاده داشته باشند" و امروز کسانی در این جهان مدرن برمی‌آیند که تهدید به نابودی نهادها و مکان‌های فرهنگی را بر فراز بیرق نابخردی فریاد می‌زدند؛ و تاریخِ بی‌خردی، از این حکایت‌های طنزگونه اما تلخ، بسیار دارد».

Malek National Library and Museum Statement in response to the threat of attacking the different cultural sites in Iran

Malek National Library and Museum as the most important private cultural endowment institution condemns the threat made by the president of the United States to attack the different cultural sites in Iran. Malek National Library and Museum would hereby like to ask all cultural museums and institutions to condemn such threats. Arms and missiles cannot destroy arts and culture and bullets will not destroy ancient civilizations.
Malek National Library and Museum has survived, as many other such institutions, the upheavals of history. Its vast manuscript collection has survived since antiquity major invasions such as the different invasions of Central Asia and the Mongol conquests. Today it is unfortunate to see statements by leaders who ignore the basic laws voted and passed by international organizations such as the Geneva Protocole of 12 August 1949 or the laws passed by the UNESCO on 14 May 1954 or the convention agreed upon in 1972 that condemned all threat or infringement to the cultural heritage of any country.Malek National Library and Museum is Condemning the US Presidential Threat to Attack Iranian Cultural Sites and calls on all cultural institutions in the world, especially museums and large libraries, to respond with appropriate responses
It would be a good lesson to look at a person like Hajj Hossein Agha Malek who put his own private fortune and knowledge into such a magnificent collection of Iranian as well as global treasures and offered it the public irrespective of nationality or origin.

برچسب‌ها:

نظر شما: