بازدید مدیران و کارشناسان گروه موزه و نمایشگاه تاریخ طبیعی پارک پردیسان از کتابخانه و موزه ملی ملک

مدیران و کارشناسان گروه موزه و نمایشگاه تاریخ طبیعی پارک پردیسان (سازمان حفاظت محیط زیست) در بازدید از کتابخانه و موزه ملی ملک، هم‌زمان با تماشای گنجینه سه هزار ساله نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران و یکی از شش کتابخانه بزرگ کشور در گستره نسخه‌های خطی، از تجربه‌ها و آموزه‌های کارشناسی بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران در زمینه‌های کتاب‌داری و موزه‌داری بهره گرفتند.

بازدید مدیران و کارشناسان گروه موزه و نمایشگاه تاریخ طبیعی پارک پردیسان از کتابخانه و موزه ملی ملک

با هدف آشنایی با بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران و بهره‌گیری از آموزه‌های کارشناسی کتاب‌داری و موزه‌داری انجام گرفت

بازدید مدیران و کارشناسان گروه موزه و نمایشگاه تاریخ طبیعی پارک پردیسان از کتابخانه و موزه ملی ملک

مدیران و کارشناسان گروه موزه و نمایشگاه تاریخ طبیعی پارک پردیسان (سازمان حفاظت محیط زیست) در بازدید از کتابخانه و موزه ملی ملک، هم‌زمان با تماشای گنجینه سه هزار ساله نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران و یکی از شش کتابخانه بزرگ کشور در گستره نسخه‌های خطی، از تجربه‌ها و آموزه‌های کارشناسی بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران در زمینه‌های کتاب‌داری و موزه‌داری بهره گرفتند.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، در این بازدید که روز سه‌شنبه یکم دی 1398 خورشیدی انجام گرفت، مدیران و کارشناسان گروه موزه و نمایشگاه تاریخ طبیعی پارک پردیسان (سازمان حفاظت محیط زیست) پس از بازدید از تالارهای موزه‌ای و کتابخانه‌ای این گنجینه، همچنین با حاج حسین آقا ملک بنیان‌گذار و واقف کتابخانه و موزه ملی ملک آشنایی یافتند.

گزارش تصویری این بازدید را در ادامه می‌بینید؛

برچسب‌ها:

نظر شما: