خدمات‌رسانی فرهنگی کتابخانه و موزه ملی ملک از یکم دی ماه ازسرگرفته می‌شود

خدمات‌رسانی فرهنگی کتابخانه و موزه ملی ملک از یکم دی ماه ازسرگرفته می‌شود بازگشایی موقوفه آستان قدس رضوی پس از یک ماه توقف به دلیل اصلاحات معماری خدمات‌رسانی فرهنگی کتابخانه و موزه ملی ملک از یکم دی ماه ازسرگرفته می‌شود «موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک» پس از یک توقف کوتاه 30 روزه در خدمات‌رسانی فرهنگی به مخاطبان به دلیل انجام اصلاحات داخلی معماری، از یکم دی 1392 خورشیدی، خدمات‌رسانی خود را به مراجعه کنندگان محترم همچون گذشته ازسرمی‌گیرد.

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۲ در اخبار موسسه