شرح القصائدالمعلقات السبع سلجوقیان

نظر شما:

تالیف ابوعبدالله حسین بن احمد زوزنی درگذشته ی ۳۸۶، نسخ محمد بن ابن الفضل صایغی بیهقی در ۱۸ جمادی الاول ۵۱۹، ابیات به شنگرف، خوانده ی نزد ابوجعفر احمد بن علی مقری و حسین بن احمد بن حسین قاضی و احمد بن محمد میدانی و خوانده ی علی بن ابی القاسم احمد قزوینی در بغداد در ۶۸۸ که می گوید این نسخه بر مولف خوانده شده بوده، از آن صدیق الملک محمد بن عبدالله النوری با لغات و حواشی و یادداشت و مهر های وی در پایان نسخه، بر کاغذ دولت آبادی با حاشیه ی فرنگی در ۱۰۸ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۱۱/۰۰۱
پدید آورندگان : محمدبن ابن الفضل صایغی بیهقی (کاتب) حسن بن احمد زوزنی (مؤلف)
موضوع اثر : شرح شعر عربی
تاریخ خلق : ۵۱۹ قمری (قرن ۶)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ دولت‌آبادی ، چرم میشن، کاغذ فرنگی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۳۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک