علم‌القوافی سلجوقیان

نظر شما:

تالیف ابوالفتح عثمان بن جنی نحوی برای عبید الله احمد میکالی، نسخ محمد بن ابن الفضل صایغی بیهقی در پایان رجب ۵۱۹، خوانده ی نزد ابوجعفر احمد بن علی مقری، بر کاغذ دولت آبادی با حاشیه ی فرنگی در ۴ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۱۱/۰۰۶
پدید آورندگان : ابوالفتح عثمان‌بن جنی نحوی (مولف) محمدبن ابن الفضل صایغی بیهقی (کاتب)
موضوع اثر : قافیه
تاریخ خلق : رجب ۵۱۹ قمری (قرن ۶)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ دولت‌آبادی، چرم میشن، کاغذ فرنگی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی سلجوقیان روی بر خط زمان