غنیةالشهوات فی جمل‌الادوات سلجوقیان

نظر شما:

تالیف ابونصر بن صاعد الالمعی، نسخ سده ۶، عنوان و نشان شنگرف، از آن محمد بن محمد ابن عبدالمجید جاجرمی و حسن بن نوح بن محمد طبیب شیرازی و محمد بن عبدالله صدیق الملک با مهر های وی، بر کاغذ دولت آبادی با حاشیه ی فرنگی در ۱۶ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۱۱/۰۱۱
پدید آورندگان : ابونصربن صاعد الالمعی (مولف)
موضوع اثر : عروض شعر عربی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۶)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ دولت‌آبادی ، چرم میشن، کاغذ فرنگی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی سلجوقیان روی بر خط زمان