القرائة سلجوقیان

نظر شما:

تالیف ابونصر محمد بن علی الزشکی، نسخ محمد بن ابن الفضل صایغی بیهقی در ۵۱۷، عنوان و نشان شنگرف، از آن محمد بن عبدالله صدیق الملک با مهر های وی در ۱۳۰۹، بر کاغذ دولت آبادی با حاشیه ی فرنگی در ۱۴ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۱۱/۰۱۳
پدید آورندگان : ابونصر محمدبن علی الزشکی (مولف) محمدبن ابن الفضل صایغی بیهقی (کاتب)
موضوع اثر : قرائت
تاریخ خلق : ۵۱۷ قمری (قرن ۶)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ دولت‌آبادی، چرم میشن، کاغذ فرنگی،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی سلجوقیان روی بر خط زمان