قرائت

​قرائت (reading): خواندن؛ عبارت است از خواندن متن یک کتاب نزد مؤلّف یا فردی آشنا بدان دانش که طی این کار نادرستی­‌های نسخه‌­ای که خوانده می­‌شد از سوی مؤلّف یا استاد به شاگرد گوشزد شده و در نسخه تصحیح می­‌گشت.

نظر شما: