امالت و ادغام سلجوقیان

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۱۱/۰۱۲
موضوع اثر : قرائت قران
تاریخ خلق : قمری (قرن ۶)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی حاشیه فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز ، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی سلجوقیان روی بر خط زمان