مطلع خصوص‌الکلم فی معانی فصوص‌الحکم تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

تالیف داود بن محمود بن محمد رومی قیصری درگذشته ی ۷۵۱، نسخ ۸۹۷ در تبریز، عنوان و نشان شنگرف، در انتها یادداشتی منقول از تاریخ امام شیخ عبدالله آمده، دارای یادداشت خریداری و مهر، بر کاغذ دولت آبادی در ۲۹۳ برگ ۲۱ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی ضربی با عطف و حاشیه قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۳۹/۰۰۰
پدید آورندگان : داود بن محمود رومی قیصری (مولف ثانی) محمد بن علی ابن العربی (مؤلف)
موضوع اثر : نقد و تفسیر/ عرفان
تاریخ خلق : ۸۹۷ قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک