اختر قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

از معروفترین و طولانی ترین مطبوعاتی که ایرانیان در خارج از کشور انتشار داده اند. همچنین مهم ترین روزنامه پیش از مشروطه هم بوده است. این نشریه از سال ‎۱۲۹۲ قمری تا سال‎۱۳۱۴ قمری به مدت ‎۲۲ سال مرتبا منتشر می شده و پس از آن از طرف دولت ترکیه توقیف شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۹.۰۰۰۰۶
پدید آورندگان : محمدطاهر تبریزی (مدیر مسئول) میرزا مهدی تبریزی (اختر) (سردبیر)
موضوع اثر : سیاسی - علمی - ادبی - خبری
تاریخ خلق : از ۱۲۹۹ قمری (قرن ۱۳) تا ۱۳۱۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : مشکی
ابعاد : طول (۳۷ سانتیمتر) عرض (۲۶ سانتیمتر)