جدول دواله

​جدول دَواله (multiple rule): جدولی متشکّل از یک خط باریک و یک خط ضخیم‌­تر در پشت آن که پس از ترسیم بر روی آنها مُهره می‌­زدند.

نظر شما: