جدول سه تحریره

​جدول سه­ تحریره (treble ruling): جدولی متشکّل از سه خط تحریر، به صورتی که پس از خط اوّل که با زرِحلّ کشیده بودند، دو خط تحریر هم در سوی آن می­‌کشیدند.

برچسب‌ها: جدول، جدول سه تحریره

نظر شما: