براعت استهلال

براعت به معنی تفوق و برتری و استهلال به معنی آواز کودک بعد از تولد است. براعت استهلال مجازاً به معنی پیش‌درآمد کتاب، مقاله، شعر و سند است. کار آن با اصل سند تناسب دارد یعنی خواننده را آماده ورود به موضوع اصلی می‌کند. براعت استهلال جزو اضافات سند نیست و در آن نقش دارد و نویسنده سعی می‌کند با هنر نویسندگی موضوع سند را مشخص کند. گاهی در بعضی اسناد بسیار طولانی است.۱


۱- روستایی، محسن، جزوه درسی کلاس سندشناسی سازمان اسناد ملی.

برچسب‌ها: سند

نظر شما: