سجع مهر

​به عبارات نقر شده در داخل مهر اعم از عبارات موزون، دعا، آیه، نام اصلی، لقب، سِمَت و تاریخ ایجاد مهر، سجع گویند. نقش و سجع مهرها گویای مقام و طبقه اجتماعی صاحبان آن بوده است. سجع مهر علما، تجار و درباریان درشت و حاوی ادعیه، آیات و ازنظر خط و مهرکنی مبتکرانه بود درحالی‌که مهرهای فرودستان کوچک و معمولی و عاری از ظرایف حکاکی و خطاطی بود.۱


۱-روستایی، محسن، جزوه درسی کلاس سندشناسی سازمان اسناد ملی.

برچسب‌ها: مهر

نظر شما: