مهر

مُهر: ​نشانه‌ای از تصاویر یا حروف حک‌شده بر سطح مواد سخت سنگ و فلز است (بنام قالب ماتریس) که بر اشیاء نرم مثل موم بر جای می‌گذارند. در طول تاریخ مهر به سه منظور بکار می‌رفته است: اطمینان از سربه‌مهری و دست‌نخوردگی یک محفظه یا نوشته، تائید مالکیت، جنبه قانونی و رسمی دادن به یک سند و گاه هر سه هدف در کنار هم بوده است. معمولاً مهرها از طلا، نقره، سرب و عاج ساخته می‌شدند. شناخت مهرها و انواع مختلف آن مثل مهر شخص شاه، شخصیت‌ها، تجار، اشخاص حقیقی و حقوقی، انجمن‌ها و صومعه‌ها بسیار حائز اهمیت‌اند.۱


۱-روستایی، محسن، جزوه درسی کلاس سندشناسی سازمان اسناد ملی.

نظر شما: