مثال

​مترادف فرمان و حکم، ازجمله اسناد دیوانی و سلطانی است که از طریق مقام صدر (روحانی) تولید می‌شد. در منابع مرجع این کلمه به‌صورت فعل مرکب مثال دادن، مثال نوشتن و مثال فرمودن به‌کاررفته است. در دوره صفویه در معنی و مفهوم مثال تغییر کلی حاصل شد و به دستورات کتبی و حکم دیوانی صدارت و دفتر موقوفات را که درباره امور حقوقی و قضایی و یا موقوفات صادرمی شد، مثال می‌گفتند. از مختصات مثال‌ها این بود که محرران دارالأنشاء در ظهر آن (حکم اشرف) می‌نوشتند، در بالای رویه آن طغرای پیچیده مخصوص مقام صدر و در پایین آن مهر مقام صدر زده می‌شد. نقطه اوج مثال دوره صفویه و مربوط به مقام صدر است.[۱]


[۱]- روستایی، محسن، جزوه درسی کلاس سندشناسی سازمان اسناد ملی.

اشیاء پیشنهادی

ضرب‌المثلهای عربی

جمهرة الامثال

 • دوره تاریخی: ایلخانان
 • حسن‌بن عبدالله عسکری شوشتری
کلمات قصار/ ضرب‌المثلهای عربی /مسائل متفرقه

خزانةالخیال المشحونة بدررالاقوال و غررالامثال

 • دوره تاریخی: صفویه
 • محمدمؤمن‌بن محمدقاسم جزائری شیرازی محمدصالح‌بن محمدمهدی
احادیث شیعه

فانوس‌الخیال فی ارائة عالم‌المثال (یا) قندیل‌الخیال

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • محمدبن علی لاهیجی
عالم مثال

فانوس‌الخیال فی ارائه عالم‌المثال

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • محمدبن علی شریف‌الدین لاهیجی
برزخ

برزخ و مثال (رساله)

 • دوره تاریخی: قاجاریه
امثال و حکم/ شعر فارسی

امثال و مصرعات و ابیات فارسی

 • دوره تاریخی: قاجاریه
ضرب‌المثلهای عربی

مجمع‌الامثال

 • دوره تاریخی: صفویه
 • احمد بن محمد میدانی
عالم مثال

بندی از اعتقادات مجلسی درباره عالم مثال و از دیگران

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • ابوالقاسم وفا
معانی و بیان در زبان عربی

الامثال یا نوابغ‌الکلم

 • دوره تاریخی: نامعلوم
 • محمودبن عمر الزمخشری
امثال و حکم /داستانهای فارسی

جوامع الحکایات و لوامع الروایات

 • دوره تاریخی: صفویه
 • محمد بن محمد عوفی قاسم بن محمدجلیل
ضرب‌المثلهای فارسی

مجمع‌الامثال

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • محمدعلی هبله‌رودی میر علی‌اکبر ولد میر محمدمحسن زکی حسینی
ماوراءالطبیعه

تحقیق در عالم خیال و مثال

 • دوره تاریخی: قاجاریه
ضرب‌المثلهای ایرانی/ مجموعه‌ شعر فارسی

جنگ امثال و اشعار

 • دوره تاریخی: قاجاریه
ضرب‌المثلهای فارسی

امثال فارسی

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • محمدطاهر نصرآبادی
ادبیات ( شعر فارسی ) قرن 9

گزیده اشعارست از مثالی

 • دوره تاریخی: صفویه
 • مثالی
ضرب‌المثلهای فارسی

امثال و حکم و مسائل لغوی و فقهی

 • دوره تاریخی: قاجاریه
اندرزنامه‌های عربی

امثال و حکم

 • دوره تاریخی: قاجاریه

نظر شما: