خزانةالخیال المشحونة بدررالاقوال و غررالامثال صفویه

نظر شما:

تالیف محمد مومن بن محمدقاسم جزایری شیرازی در ۹ شوال ۱۱۳۰ به انجام رسانده، نسخ سده ۱۲ محمد صالح بن محمد مهدی، عنوان و نشان شنگرف، دارای یادداشت خریداری در ۱۲۸۷و یادداشت دیگری در ۱۲۵۹، دارای چند مهر ناخوانا، بر کاغذ ترمه ی هندی در ۴۶۰ برگ ۲۵ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۴۷۴/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدمؤمن‌بن محمدقاسم جزائری شیرازی (مؤلف) محمدصالح‌بن محمدمهدی (کاتب)
موضوع اثر : کلمات قصار/ ضرب‌المثلهای عربی /مسائل متفرقه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه هندی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, نسخه خطی, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان