منشور

​در لغت به معنای سرگشاده، به‌تدریج به فرمان‌های سرگشاده پادشاهان که محرمانه و در رمز نبوده منشور اطلاق می‌شد. دربار پادشاهان فارسی‌زبان سده‌های نخستین اسلامی چون صفاریان به فرمان شاه منحصراً منشور می‌گفتند درحالی‌که در دربار ترک‌زبانان فرمان شاهان را مثال می‌گفتند.[۱] گویا مضمون منشورها شامل مراحم و الطاف و اعطای چیزی از سوی شاه بود. از دوره ایلخانان استفاده از این اصطلاح در دیوان‌خانه‌ها منسوخ شد.[۲]


[۱]- روستایی، محسن، جزوه درسی کلاس سندشناسی سازمان اسناد ملی.

[۲]- قائم‌مقامی، جهانگیر، مقدمه‌ای بر شناخت اسناد تاریخی، تهران، انجمن آثار ملی، ۱۳۵۰.

برچسب‌ها: ایلخان، مثال، فرمان، منشور

اشیاء پیشنهادی

نامه‌های فارسی/ فرمان ها

منشور طهماسب به سلطان مراد حاکم مازندران

 • دوره تاریخی: صفویه
 • طهماسب صفوی اول شاه ایران
نامه‌های فارسی/ فرمان ها

منشور شاه طهماسب به رکن‌الدوله معصوم بیک در مورد جنگهای گیلان

 • دوره تاریخی: صفویه
 • طهماسب صفوی اول شاه ایران
نامه‌های فارسی/ اسناد و مدارک

منشور سلطان محمد خدابنده به خان احمد گیلانی

 • دوره تاریخی: صفویه
 • محمد خدابنده صفوی شاه ایران
نامه‌های فارسی/ فرمان ها

منشور شاه طهماسب به معصوم بیک صفوی اعتمادالدوله

 • دوره تاریخی: صفویه
 • شاه طهماسب صفوی
نامه‌های فارسی

منشور سلطان محمد خدابنده به میرزاسلمان

 • دوره تاریخی: صفویه
 • محمد خدابنده صفوی شاه ایران
معراج

الرق‌المنشور فی معراج بیت‌النور (ع)

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • حسن عظیم‌آبادی جعفر بن ابی اسحاق کشفی

نظر شما: