املا

اِملا (orthography) خواندن متنی بر دیگران و یا برای کاتب نسخه به جهت تسریع در امر استنساخ نسخه. این طرز از نسخه‌­نویسی، ظاهراً پس از سده‌ی هشتم هجری شیوع یافته است، زیرا از این دوره است که کاتبان، مسأله‌ی بیت‌­نویسی را معیار اجرت و حق­‌الزحمه‌ی کتابت می­‌سازند و تند نوشتن را صفتی از صفات کتابت و استنساخ برمی‌­شمارند. در این شیوه چون دو نفر در فراهم­ آوردن نسخه اهتمام می­‌کردند، از بروز سقطات و خطاهای دیداریِ خط جلوگیری شده و کاتب نیز از تصرّفات متذوّقانه بازداشته می­‌شد.[۱]


۱- مایل هروی، نجیب (۱۳۷۹)، «تاریخ نسخه‌­پردازی و تصحیح انتقادی نسخه­‌های خطّی»، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ص۴۰.

نظر شما: