امثال و مصرعات و ابیات فارسی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نستعلیق ۵ شعبان ۱۲۵۱، عنوان و نشان شنگرف، از کتاب های میرزا محمد حیدر شکوه بهادر در ۱۲۵۵ با مهر وی و محمد هادی، بر کاغذ ترمه ی هندی در ۱۴ برگ ۱۵ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذ و عطف تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۷۴/۰۰۳
موضوع اثر : امثال و حکم/ شعر فارسی
تاریخ خلق : ۵ شعبان ۱۲۵۱ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه هندی، رویه کاغذ، چرم تیماج ،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان