توشیح

به معنی تائید و امضاء، از دوره قاجار وارد روند تهیه و تولید فرامین حکومتی شد. از زمان محمدشاه قاجار فرمان‌ها پس از اتمام مراحل مختلف نگارش برای تائید، با عبارت «صحیح است» در گوشه چپ سند به محاذات مهر به صحه شاه می‌رسید. این عبارت در دوره ناصری به‌صورت مخفف و یا خطی شبیه امضا بکار می‌رفت.۱


۱- نقل به مضمون از قائم‌مقامی و روستایی.

برچسب‌ها: فرمان، مهر

نظر شما: