مهر وصل

در گذشته چون کاغذ فرامین طوماری به‌صورت یک‌تکه نبود و گاهی چند تکه کاغذ را به هم وصل می‌کردند در محل نصب آن‌ها مهر می‌زدند که به آن مهر وصل گویند.۱


۱- روستایی، محسن، جزوه درسی کلاس سندشناسی سازمان اسناد ملی.

برچسب‌ها: طومار، فرمان، مهر

نظر شما: