ظهریات سند

​هر فرمان پس از صدور لاجرم از طی روندی بنام دفتری کردن بود که در پشت آن انجام می‌پذیرفت. بدین‌صورت که بسته به نوع فرمان، مقامات مختلف حکومتی اعم از دیوانی و یا نظامی با گذاردن مهر و دستخط خود در پشت فرمان امر ثبت و ضبط صدور فرمان را انجام می‌دادند. امر ظهریه نویسی در همه اسناد معمول نیست و بیش از همه در فرمان‌ها دیده می‌شود.۱


۱- روستایی، محسن، جزوه درسی کلاس سندشناسی سازمان اسناد ملی.

برچسب‌ها: فرمان، مهر، ظهریه

نظر شما: