اصفهانی ابوالفرج

اصفهانی ابوالفرج علی بن حسین بن محمد اموی قرشی (ف: ۳۵۶ق) مشهور به ابوالفرج اصفهانی، محدث و مورخ و ادیب و شاعر و موسیقی­شناس بود. او در اصفهان متولد شد و در کودکی به بغداد رفت و در آنجا به تحصیل پرداخت. از عنفوان جوانی به جمع اخبار ادبا و موسیقی­دانان و استماع اخبار نادر تاریخی و ضبط احادیث و اشعار و ترانه‌ها شوق داشت. نبوغ و پشتکار و قریحه وی سبب شد به زودی در جهان اسلام مشهور گردد و مورد تشویق آل بویه در ری و بغداد و آل حمدان در شام و امویان در اندلس واقع شود. مهلبی وزیر عزالدوله او را به بغداد خواند و مشاور ندیم خاص او شد و تا آخر عمر آن وزیر از وی جدا نگشت. برخی او و خاندانش را متمایل به مذهب شیعه معرفی کرده‌اند. او در آثار و اشعار خویش اظهار تشیع نموده‌است. ولی علامه حلی و بعضی علمای امامیه او را شیعه زیدی مذهب دانسته‌اند و نیز گفته اند که آثارش مورد اعتماد نیست چراکه دشمن اهل البیت بوده و داستان هایی اشتباه برای اختلال در تاریخ شیعه نقل کرده است.

نظر شما: