اوحدی مراغه‌ای اصفهانی

اوحدی مراغه‌­ای اصفهانی رکن‌الدین اوحدی مراغه‌ای اصفهانی (۶۷۳-۷۳۸ ق) عارف و شاعر پارسی‌گوی ایران و اهل مراغه است. پدرش از اهالی اصفهان بود و خود او نیز مدتی در اصفهان اقامت داشت و بنابراین نامش اوحدی اصفهانی نیز ذکر شده است. اوحدی معاصر ایلخان مغول سلطان ابوسعید بود و آرامگاه او در مراغه است. هم اکنون یک موزه دائمی در مقبره اوحدی در مراغه دایر می‌باشد.

نظر شما: