بسمل شیرازی علی اکبر نواب

بسمل شیرازی، علی اکبر نواب: حاجی علی اکبر شیرازی (۱۱۸۷-۱۲۶۳ق) شاعر و مؤلف قرن سیزدهم، ملقب به نوّاب و متخلص به بسمل است. نیاکانش در روزگار نادرشاه از اصفهان به شیراز کوچیدند. پدرش و عمویش، مدرّس مدرسه حکیم، از مدارس قدیمی شیراز بودند. بسمل، در مدرسه حکیم، علوم دینی، ادبیات، فلسفه و منطق و ریاضیات آموخت و در نوشتن خطِ شکسته مهارت یافت. سپس به خدمت حسینعلی میرزا پنجمین پسر فتحعلی شاه در آمد و نزد او چنان تقرب یافت که داماد وی و ملقب به نوّاب شد. مدتی نیز به مصاحبت صوفیان درآمد. او در ۱۲۶۳در گذشت و در جوار امامزاده میرسید محمد در شیراز به خاک سپرده شد.

نظر شما: