اتحادیه پست جهانی

​ده سال،پس از چاپ پنی سیاه در انگلیس ۲۵دوک نشین و چند کشور بزرگ اروپایی تمبر پستی منتشر کردند. اماامور پستی بین کشورها با وجود تمبرهای گوناگون و هزینه های پستی متفاوت، با مشکلاتی مواجه بو دتا آن که هاینریش فن اشتفان، رئیس پست امپراطوری آلمان، پیشنهاد تشکیل اتحادیه جهانی پست را داد. تصمیمات اتحادیه پس از تایید اعضاء به هم کشورهای عضو ابلاغ و سپس لازم الاجرا شد. درسال ۱۸۷۵ این اتحادیه در سوئیس آغاز به کار کرد. ایران از اول سپتامبر ۱۸۷۷به عضویت اتحادیه در آمد و تمبر ایران نیز برای ارسال نامه در همه جهان اعتبار یافت.

برچسب‌ها: تمبر خارجی، کاغذ

نظر شما: