علی اکبر گلستانه

علی‌اکبر حسنی حسینی معروف و ملقب به سیدگلستانه و احتشام السادات، فرزند محمدابراهیم ازخوشنویسان صاحب‌نام و از سرآمدان خط شکسته نستعلیق است. برخی او را بهترین شکسته‌نویس پس از درویش عبدالمجید طالقانی می‌دانند.گلستانه در سال ۱۲۷۴ه‍. ق دراصفهان متولّد شد در آنجا از کودکی مشق خط کرد و در جوانی نستعلیق را خوش می‌نوشت و در شکسته استاد مسلم بود. او درمدت زندگی سفرهایی به خراسان، فارس وعراق کرد و آخر عمر به تهران آمده و مقیم شد. در سال ۱۳۱۹ ه‍. ق طی یک عمل جراحی ناموفق در چهل و پنج سالگی درتهران بدرود حیات گفت. جنازه او را بنا به‌وصیتش به قم بردند. (اطلس خط)

اشیاء پیشنهادی

مناجات حضرت علی علیه السلام

قطعه شکسته نستعلیق ممتاز.قلم کتابت

  • دوره تاریخی: جمهوری اسلامی
  • مجتبی ملک زاده

نظر شما: