لطفعلی شیرازی

آقا لطفعلی شیرازی نقاش صاحب سبک سدة دوازدهم هجری قمری شیراز در دوره قاجار است که به‌ویژه گل و بوته‌سازی تبحر و شیوة خاص خود را داشت. به تأیید فرصت شیرازی تاریخ فوتش ۱۲۸۸هجری قمری در شیراز بوده و در دارالسلام شیراز دفن شد. او با خلق مرقع‌ها و جلدهای قرآن وقلمدان و تابلوهای زیبا و به‌ویژه گل و بوته‌هایی بی‌نظیر و نیز تابلوهای مربوط به داستان‌های شاهنامه فردوسی شیوه‌ای خاص از نگارگری ایران زمین را به نام خود ثبت کرده‌است.

اشیاء پیشنهادی

فرنگی سازی- گل و بوته

قلمدان لاکی با نقش حضرت مریم و کودکی حضرت مسیح

  • دوره تاریخی: قاجاریه
  • آقا لطفعلی شیرازی
گل و پروانه

نگاره گل و پروانه

  • دوره تاریخی: قاجاریه
  • آقا لطفعلی شیرازی
قدنماسازی- چهره پردازی- شاخ و برگ ختایی- گل و مرغ- شکوفه و پروانه

قلمدان لاکی با نقش قدنماسازی

  • دوره تاریخی: قاجاریه
  • آقا لطفعلی شیرازی

نظر شما: