محمود خان ملک‌الشعرا

​محمودخان ملک‌الشعرامتولد ۱۲۲۸هجری قمری، معروف به محمودخان صباو شاید ملقب به شریف، شاعر و هنرمند دوره قاجار ودوره ناصری بود. او افزون بر سرودن شعر، نقاشی توانا و خوشنویسی چیره‌دست بود و در قلمدان‌نگاری، مجسمه‌سازی و برخی دیگر از رشته‌های صنایع دستی نیز طبع آزمود ولی بیشتر به سبب نقاشی‌های آبرنگ و رنگ روغنی‌اش شهرت دارد. محمودخان تصویرهایی دقیق و مستند از بناهای زمان خود ساخت که انعکاس آن را در قلمدان‌ها ساخته شده توسط وی نیز می‌توان مشاهده کرد. کیفیت لطیف و درخشان برخی از این آثار تازگی داشت. همچنین طرز پرداز نقطه‌ای‌اش هم بی‌سابقه بود؛ ولی اوج نوجویی او را در نقاشی رنگ روغنی معروف به استنتاخ می‌توان مشاهده کرد. این اثر در زمان خود بسیار نوگرایانه بود. از محمودخان ملک‌الشعرا آثار بدیعی درخوشنویسی هم بجا مانده است. او که به نستعلیق و شکسته‌نستعلیق تسلط داشت آثار سیاه‌مشق بدیع و هنرمندانه‌ای بجا گذاشته است. وی در سال 1311 هجری قمری در تهران درگذشت.

اشیاء پیشنهادی

داستان های اخلاقی از حیوانات

کلیله و دمنه

  • دوره تاریخی: قاجاریه
  • نصرالله منشی محمود خان ملک‌الشعراء

نظر شما: