گُل راعی Hypericum perforatum

ـ گُل هزارچشم، گُل چائی، گُل شهناز، هوفاریقون، هیوفاریقون، اُفاریقون، ایوفاریقون، دادی، داذی، مَروِ دشتی، جوجادو، حشیشه­القلب، دارمی رومی، رمان­الانهار، اَندروسامُن، اندرونیا، طیفی، انثیلی.

ـ نام انگلیسی:common St. John`s-wort, perforated hypericon, St. John`s-wort

ـ تیرۀ Hypericaceae (تیرۀ گُل راعی)

ـ این جنس در ایران 17 گونه گیاه علفی چندساله و درختچه­ای دارد.گونه­هایH. dogonbadanicum, H.asperulum, H. fursei انحصاری ایران­اند و گونه­های H. lysimachioides, H. hyssopifilium, H. scabrum, H. linarioides, H. armenum, H. triquetrifolium, H. hirtellum, H. helianthemoides, H. vermiculare, H. olivieri علاوه بر ایران در دیگر نقاط جهان پراکنده­اند.

ـ دیسقوریدس «ایوفاریقون» نامیده است. به هندی «تاتکَن»، به سُریانی « فَرعا» و به فارسی «مروِ دشتی» نامیده می­شود (الصّیدنه). ملیّن صلابات و جهت وجع رحم و مقعد و استرخاء آن و بواسیر و اسهال و دفع سموم و تفتیح سدّه و تحلیل ریاح و لعوق آن با عسل جهت دفع سیلان رطوبات دهان و کِرم معده مفید است (مخزن­الأدویه). ضماد کردن آن سوختگی از آتش را نافع بود و چون پزند و با شراب بیاشامند چهل­روز پیاپی، عِرق­النّساء را نافع بود و حیض و بول براند و کزاز را سودمند بود و ثمر وی مسهل مره بود و بچه بیندازد و آب ورق (برگ) وی چون بیاشامند نقرس را عظیم سودمند بود (اختیارات بدیعی). سرشاخه­های گُلدار آن محتوی تانن­ها (تا 16 درصد)، نوعی فلاونوئید، هیپریسین و پفلاویت (ویتامین P) است. این گیاه در درمان عفونت­های دستگاه تناسلی زنانه مؤثّر است. اثرات ضدّتورّمی آن در ورم­های مزمن معده، کبد، کیسۀ صفرا و کلیه­ها شناخته شده است. روغن این گیاه را با خیساندن سرشاخه­های گُل­دار آن در روغن زیتون یا آفتاب­گردان به­دست می­آورند که در درمان سوختگی­ها، آفتاب­سوختگی و بواسیر کاربرد دارد. مصرف بیش از حدّ تولیدات این گیاه ممکن است موجب ایجاد نوعی حسّاسیت شود که تحت تأثیر نور خورشید شدّت می­یابد (گیاهان دارویی).

نظر شما: