زوفا Hyssopus officinalis

ـ زوفی، زوفای یابس، زوفای خشک، زوفای مصری، جَسمی، حَسَل، ثَغام.

ـ نام انگلیسی: hyssop, common hyssop

ـ تیرۀ Labiatae (تیرۀ نعناعیان)

ـ این جنس در ایران یک گونه گیاه علفی دارویی دارد.

ـ به رومی «اوسِفون» و «اوسیفون» و به سُریانی «زوفارطیبا» نامیده می­شود. دیسقوریدس آن را «اُصوفُس» نامیده است (الصّیدنه). لطیف­کننده، دفع­کنندۀ بلغم، خارج­کنندۀ بادهای غلیظ و کِرم معده و خون لخته­شده است. جهت درمان فلجی­ها، سرفۀ مزمن، تنگی­نفس، تورّم شُش، دردهای سینه، پهلو، معده، جگر، قولنج، اسهال­های مخاطی و گزیدن جانوران سمّی مفید است (مخزن­الأدویه). گُل­های این گیاه حاوی نوعی اسانس روغنی دارای پینن، لیمونن و پینیسافن و نیز مواد دیگری از قبیل نوعی گلوکوزید ـ فلاون، هسپریدین، تانن­ها و مواد دیگر هستند. دَم­کردۀ این گیاه را در درمان تورّم مجاری ادراری، کلیه­ها و کیسۀ صفرا استفاده می­کنند. این گیاه مانند مریم­گُلی اثر آرام­کننده روی سیستم تعریق دارد (گیاهان دارویی).

نظر شما: