میرعلی تبریزی

میرعلی تبریزی

میرعلی فرزند حسن از جمله خوشنویسان بزرگ عصر امیرتیمور گورکانی وپسرش شاهرخ تیموری است. وی اولین کسی است که قلم نستعلیق را قانون‌مند کرد چنانکه صاحب هنروران گوید «میرعلی به این خط روش روشن داد». در تذکره ها بسیار درباره میرعلی قلم فرسایی شده و او را ستوده‌اند چنانکه مجالس المؤمنین او را مردی فاضل می داند و مرآةالعالم او رااز دانایان ادب و دانش به حساب می اورد. بعضی او را حافظ قرآن دانسته و سلطان علی مشهدی در منظومه خود او را واضع خط نستعلیق می داند.

«نسخ تعلیق گر خفی و جلی است      واضع الاصل خواجه میرعلی است»

تاریخ وفات وی را فقط صاحب «شاهد صادق» و «سپهر» در تذکره خود سال 850 هجری قمری ذکر کرده اند. آنچه مسلم است وی اولین کسی است که نستعلیق را صورتی منظم بخشید و چارچوبی بر آن وضع کرد و در قالب یک خط مستقل در آورد و به فرزندش میرعبدالله آموخت از آثاری که مسلماً متعلق به اوست مرحوم بیانی شرحی در احوال و آثار خوشنویسان خود آورده است. (با جرح و تعدیل / اطلس خط / دانشنامه هنروران ایران و جهان اسلام)

برچسب‌ها: حل کاری، نستعلیق

نظر شما: