سکه پلوپونز

نظر شما:

این سکه متعلق به منطقه جغرافیایی پلوپونز است.
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۰۰۴
تاریخ خلق : از ۲۵۰ قبل از میلاد (قرن ۲) تا ۱۴۶ قبل از میلاد (قرن ۱)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین ملک
برچسب‌ها :