شکل هخامنشیان ۵۵۹ قبل از میلاد (قرن ۶) - ۳۳۰ قبل از میلاد (قرن ۴)

نظر شما:

روی سکه: تصویری مبهم پشت سکه: مربع فرو رفته نا منطم
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۰۵۷
موضوع اثر : نقره هخامنشی
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۴ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی هخامنشیان روی بر خط زمان