سکه مسی یونانی

نظر شما:

روی سکه:چهره نیم رخ به سمت راست شخصی با موهای بافته شده پشت سکه: چهره نیم رخ به سمت راست شخصی با موهای بافته شده
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۰۹۹
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :