سکه مس ، قطب الدین محمد بن زنگی ، اتابکان سنجار (زنگیان)

نظر شما:

سکه مس ، قطب الدین محمد بن زنگی ، اتابکان سنجار (زنگیان)، محل ضرب محدوده سنجار ،تاریخ ضرب (۵۹۴-۶۱۶ ه.ق)
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۵۹۵
رنگ : مسی با زنگار قرمز
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسن آقا ملک
برچسب‌ها :