نقره آنتی خوس نهم سلوکیان ۳۱۲ قبل از میلاد (قرن ۴) - ۶۴ قبل از میلاد (قرن ۱)

نظر شما:

روی سکه: چهره اسکندر با کلاهی به شکل سر شیر پشت سکه: یکی از خدایان یونانی نشسته بر صندلی با جامی دو دسته در جلوی پایش و پرنده ای بر روی دست
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۱۲۶
موضوع اثر : نقره سلوکی
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۵ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی سلوکیان روی بر خط زمان