درهم شاپور اول ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

روی سکه:نیم رخ راست شاه با ریش وموی آراسته ، تاجی که زبانه آن روی گوش را پوشانده،جلوی پیشانی نواری دارد که پشت سر گره خورده، کرسی کنگره دار که در بالای تاج گوی بزرگی دیده می شود. یک ردیف حاشیه در اطراف تصویر مرکزی پشت سکه: آتشدان با آتش افروخته در مرکز دو نفر ایستاده در طرفین آتشدان با میله ای در دست و شمشیر بر کمر، با نیم رخ بر خلاف آتشدان .یک ردیف حاشیه در اطراف تصویر مرکزی
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۳۰۴
موضوع اثر : نقره ساسانی
تاریخ خلق : از ۲۴۱ میلادی (قرن ۲) تا ۲۷۲ میلادی (قرن ۲)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی ساسانیان روی بر خط زمان