درهم بهرام پنجم ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

روی سکه:نیم تنه راست شاه با مو آراسته، گوشواره، گردنبند، با تاج کنگره دار با علامت ترکیبی ماه وگویی بالای آن و یک ردیف حاشیه در اطراف تصویر مرکزی پشت سکه: آتشدان با آتش افروخته وتصویر نیم رخ شخصی در میان آتش،دو نفر ایستاده در طرفین آتشدان با شاخه برسم در دست،یک ردیف حاشیه در اطراف تصویر مرکزی
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۳۲۳
موضوع اثر : نقره ساسانی
تاریخ خلق : از ۴۲۰ میلادی (قرن ۴) تا ۴۳۸ میلادی (قرن ۴)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ساسانیان روی بر خط زمان