درهم هرمز چهارم ساسانی ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

تصویر نیم رخ شاخ به سمت راست و در پشت سکه تصویر آتشدان
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۱۰۰۰۳
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ساسانیان روی بر خط زمان