سکه اشکانی اشکانیان ۲۴۷ قبل از میلاد (قرن ۳) - ۲۲۴ میلادی (قرن ۳)

نظر شما:

نیم رخ شاه به سمت چپ دارای گردنبند سکه بسیار آسیب دیده و ساییده شده است پشت سکه خط لاتین دیده می شود و آثار خوردگی نمایان است
شماره اموال : ۱۰۰۰.۰۶.۰۰۰۲۶
رنگ : قهوه ای تیره
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : سکه اشکانی
دوره تاریخی اشکانیان روی بر خط زمان